Prodej nemovitosti zatížené exekučním příkazem
Kontaktní adresa:

Realitní tržnice s.r.o.
Dělnická 7
Holešovice
17000 Praha 7
IČ: 242 29 695

Po - Pá (9:00 - 17:00)

info@realitnitrznice.cz
tel: +420 608 995 000

Prodej nemovitosti zatížené exekučním příkazem

Pokud by se striktně měl dodržovat zákon, tak by dlužníci nesměli vůbec manipulovat se svým majetkem, vyjma toho, aby si zajistili obživu a mohli hradit své nejzákladnější možné úhrady. Ovšem v praxi to vypadá trošičku jinak.

Opravdu podle exekučního řádu povinný nesmí během exekuce převádět vlastnická práva ke svým nemovitostem. Vlastně ani katastrální úřad by to provést nemohl, jelikož na listu vlastnictví eviduje usnesení o nařízení exekuce a exekuční příkaz na prodej nemovitosti. Ale co když dlužník dostane nabídku, za kterou by svou nemovitost prodal, zaplatit by dluh a ještě by mu zbylo? V omezených možnostech je to možné.

Nejtěžším úkolem je sehnat v tomto případě vhodného kupce, který je ochoten za specifických podmínek dům nebo byt koupit. Tyto speciální požadavky spočívají především v tom, že kupující nejprve uhradí peníze, které pokryjí částku exekuce. Počká se, až exekutor zadá katastru nemovitostí žádost o odstranění blokací. Katastr tuto transakci většinou v průměru provádí v době jednoho měsíce. Poté je možné sepsat kupní smlouvu, která je již tradičním dokladem nabývacího titulu k vlastnictví konkrétní nemovitosti.

Důležitým okamžikem, na který je dát si pozor, je sepsání takzvané smlouvy o smlouvě budoucí. V té jsou uvedené termíny, do kdy smlouva platí, kdy se převede určitá částka. Za jakých podmínek se přistoupí k samotné kupní smlouvě.

Mnozí exekutoři tuto možnost prodeje i vítají, jelikož je reálné, že budou mít uhrazenou dlužnou částku mnohem dříve než v případě, pokud by se konala samotná dražba. V dnešní době to není nic zas tak nemožného, ale někteří kupující tomuto převodu nevěří a bojí se o vlastní finanční prostředky, kterými nejprve zaplatí dlužnou částku exekutorovi. Riziko je na jednu stranu v každé finanční transakci, ale pokud ji máte řádně ošetřenou, cesta k nemovitosti je volná. Dalším plusem je navíc to, že nemovitosti v exekuci se prodávají za nižší ceny.

Pro zajištění bezpečného převodu peněz v advokátní úschově kontaktujte naše právní oddělení.

Právní zástupce:
Mgr. Lukáš Veselý
Praxe : Mexx reality,
Trefa reality, Arllen

Mgr.Jakub Urbánek
advokát
Praxe:
AK Jaroš-Fojtíková
AK Valášek & Plavec
AK Plavec & Partners, s.r.o.

pravnik@realitnitrznice.cz
tel: +420 775 580 375
Dělnická 7
Holešovice
Praha 7