Jak převést byt bez rizika
Kontaktní adresa:

Realitní tržnice s.r.o.
Dělnická 7
Holešovice
17000 Praha 7
IČ: 242 29 695

Po - Pá (9:00 - 17:00)

info@realitnitrznice.cz
tel: +420 608 995 000

Jak převést byt bez rizika

Při obchodování s realitami je velmi důležité, aby byla chráněna práva obou stran. Prodávající by měl získat za prodanou nemovitost domluvenou částku a kupující nemovitost jakýchkoliv závazků, práv třetích osob apod. Právní prostředí se velmi dynamicky mění a trh s realitami není dostatečně bezpečný, aby mohl být založen na pouhé důvěře mezi kupujícím a prodávajícím. Proto by měl každý, kdo obchoduje s realitami velmi úzce spolupracovat s právníkem specializujícím se na oblast realitního práva.

Prodávám nebo kupuji nemovitost

Prodávající požaduje za prodávanou nemovitost peníze, kupující za své peníze nemovitost bez dluhů, exekucí a práv třetích osob. Jak toho docílit? Jednoduše. Kupující a prodávající se domluví na uschovací smlouvě a podmínkách výplaty peněz za převod nemovitosti. Co je to úschova kupní ceny, jaké jsou možnosti a druhy úschov?

Úschova kupní ceny

V okamžiku koupě nemovitosti, nedochází k přepisu vlastnictví a úhradě kupní ceny ve stejný okamžik. Vlastnické právo na Vás nebude přepsáno okamžikem podání listin na katastr, ale až poté, co je katastrální úřad zapíše. Maximální ochranu Vašich financí si tak zajistíte využitím účtu u třetí osoby, nezávislé jak na osobě prodávajícího, tak na osobě kupujícího. V takovém případě lze jednoznačně doporučit notářskou či advokátní úschovu. Bez obav o Vaše finanční prostředky je i zřízení jistotního účtu u banky. Zde je často výhodou cena, která je nižší než v případě notáře či advokáta. Překážkou naopak bývá flexibilita banky. Flexibilita je největší předností advokátní úschovy, neboť podepsat advokátní smlouvu lze i před složením kupní ceny do advokátní úschovy. To u notářské úschovy nelze. Při jejím zřízení je po otevření účtu notářem nutno prostředky vložit na jeho schovatelský účet a teprve poté se podepisuje schovatelská smlouva. Náklady na zřízení notářské úschovy jsou u každého notáře stejné, neboť se řídí vyhláškou. Naproti tomu náklady na zřízení advokátní úschovy mohou být zcela rozdílné. Advokát si může cenu stanovit smluvně a je většinou nižší než notářská.

V případě poměru ceny za službu, maximální zajištění financí a flexibilitu, doporučujeme advokátní úschovu.

Je třeba uvést, že úschovu nabízí i realitní kanceláře na svých účtech. Takový způsob deponace kupní ceny však nelze doporučit, z důvodu nedostatečného krytí těchto účtů.

Doporučení

Nezapomeňte v uschovací smlouvě na blokaci peněz na úhradu daně z převodu nemovitosti, popřípadě blokaci částky vztahující se k předání věcí movitých a měřidel energií. V případě, že prodávající neuhradí daň z převodu nemovitosti, stává se kupující ručitel.

Pro zajištění bezpečného převodu peněz v advokátní úschově kontaktujte naše právní oddělení.

Právní zástupce:
Mgr. Lukáš Veselý
Praxe : Mexx reality,
Trefa reality, Arllen

Mgr.Jakub Urbánek
advokát
Praxe:
AK Jaroš-Fojtíková
AK Valášek & Plavec
AK Plavec & Partners, s.r.o.

pravnik@realitnitrznice.cz
tel: +420 775 580 375
Dělnická 7
Holešovice
Praha 7